Çocukları Kurtarın raporu: Kötü beslenmiş çocuklar basit cümleleri okumak ve yazmakta zorlanıyor

Yetersiz beslenen çocuklar, okul seviyelerine bakılmaksızın basit cümleler okuma ve yazma konusunda zorlanırlar. Yiyecek yetersizliğinden mahrum kalan sekiz yaşındaki öğrencilerin, iyi beslenmiş akranlarına göre% 19 daha basit bir cümleyi okurken hata yapma olasılığı daha yüksekti: Güneş sıcaktır. Çocukları Kurtarın etkilenenlerin – dünya çapında gençlerin dörtte biri – aynı zamanda basit bir cümle yazarken% 12.5 daha fazla ve temel matematikte% 7 daha kötü olduğunu söyledi. Sadaka’nın CEO’su Justin Forsyth : Bu bulgular en kötü korkularımızı doğruluyor – kötü beslenmenin bir sınıfta bile ayak basmadan önce bir çocuğun yaşam şansını ciddi şekilde zedeleyebildiğini kanıtlıyor. Çocuk ölümleriyle mücadelede büyük ilerleme kaydettik, ancak dünya çocuklarının dörtte birini yaşıyoruz. okulda düşük performans sergileme riski altında olan küresel yoksulluğun sona ermesi mücadelesinin ciddi sonuçları olacaktır.

Bir cevap yazın